Водопривредно друштво „Сава“ друштво са ограниченом одговорношћу, Шабац, постоји безмало 100 година, и на једном од најзахтевнијих водних подручја, омеђеним завршним токовима међународних река, Саве и Дрине и кротећи бујичне токове мањих река, које се са планине Цер, обрушавају са својим бујичним потенцијалом у равничарску Мачву, и готово век, бије битку да поплавно дејство воде, анулира или сведе на најмању могућу меру и омогући миран живот и домаћинствима и насељима, сеоским или градским али и да заштити плодне пољопривредне површине Мачве и Посавотамнаве, као и индустријских погона подигнутих на овом подручју.

Посао захтеван и сложен, захтева пуно стручних знања, организованог и преданог рада, па и љубави, која се неминовно мора унети у овај посао.

Наше Друштво је настављач и у духовном и традицијском а још више, пословном смислу, Прве мачванске Битвене водне задруге, формиране 24, децембра 1924 године у селу Глушци, као одговор и мештана околних мачванских села, струке и државе, тазе изашле из великог светског рата, на изазов великих вода и поплавних таласа који су непрестани и немилице погађали ова подручја и остављали последице сличне оним ратним. Тај датум, 24. Децембар далеке 1924 године је и дан нашег оснивања, који обележавамо, сваке године, као датум настанка и рођења.

Вољу и енергију тих прегалаца, с поносом, наставља и наше Друштво, са истим циљевима и са истим задацима, спречити штетно дејство вода, одбранити подручје за чију безбедност од високих вода одговарамо, системом канала, насипа, устава, црпних станица, а затим, у безводном периоду, омогућити, оно што је до скора био само сан, наводњавање и доступност воде пољопривредним парцелама.

У том послу нисмо сами, наша држава ове послове посматра и организује плански и одговорно, преко ресорног министарства а преко ЈВП „Србијаводе“ из Београда и ЈВП „Воде Војводина“ из Новог Сада, и на крају нас, који на овом подручју, на стручан и квалитетан начин обављамо водопривредне радове, имајући пре свега у виду, одговорност коју пред нас ставља наша држава а и задовољство и безбедност крајњих корисника, становника, насеља, пољопривредних површина и индустрије.